Om Sensus

Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Vi är en oberoende och icke vinstdrivande samhällsaktör som arbetar med demokrati, bildning och kultur.

Besök gärna www.sensus.se för mer information.