För arbetsförmedlare

Anmälan görs i webbstödet och kompletterande information skickas via e-post till utbildning@sensus.se

Utbildningsnummer är 10026444. Avtalet går under namnet Grundläggande moduler och avslutas 2016-01-31 med möjlighet till förlängning två år till. Det är möjligt att anvisa till oss från arbetsmarknadsområde Stockholm, men även från andra arbetsmarknadsområden om skäl skulle finnas.

Vi vill gärna veta:

  1. Deltagarens namn, adress, telefon och gärna  e-postadress
  2. Talar deltagaren svenska och hur mycket
  3. Det modersmål deltagaren talar
  4. Anvisningsgrad

Starter sker alltid på måndagar klockan 13.00, vi finns i Medborgarhuset på medborgarplatsen. Receptionen ligger på plan 3.

Handlingsplan (PDF)

Kallelse (PDF)

Informationsblad (PDF)

Handlingsplan (görs första dagen)