6. Praktik med språkträning

Språkpraktik

Vi letar ständigt efter praktikplatser där användningen av svenska språket är ett naturligt inslag. Det skall inte vara möjligt för praktikanten att klara sig med sitt modersmål, utan hen måste i stigande grad vara tvungen att kommunicera på svenska.

För sökande som har behov av att prova på en ny yrkesinriktning och/eller en yrkesinriktning som ligger inom deltagarens tidigare erfarenhetsområde. Utifrån individuellt behov ska deltagaren genom praktik få möjlighet prova på 1-3 olika arbetsplatser. Tiden i
praktik kan variera från 1-4 veckor. Antalet praktikplatser och tiden i praktik beslutas i samråd med anvisande arbetsförmedlare. Syftet med praktiken är att sökande ska få en realistisk bild av arbetsliv och yrkesområde inför beslut om yrkesval eller utbildning.
Under praktikperioden åligger det leverantören att genom egen personal ge sökande språkanpassad handledning. Detta innebär att vara tillsammans med sökande på praktikplatsen:

Pages: 1 2 3