6. Praktik med språkträning

Casemetodik och praktik med språkträning

  • Prova på 1-3 arbetsplatser.
  • Oftast i slutet av kursen och fyra veckor.
  • Syftet är att du ska få en realistisk bild av arbetslivet och yrkesområdet innan du väljer din egen väg.
  • Handledning från Sensus sker i stor omfattning.

Pages: 1 2 3