4. Studie- och yrkesvägledning

Vecka 1

Måndag. Min kompetens (Dag 1)

 • Det jag är
 • Det jag vet
 • Det jag vill

Tisdag. Min kompetens (Dag 2)

 • Kortsiktiga mål
 • Långsiktiga mål

Onsdag. CV

 • Etableringsplan (SFI-svenska för invandrare)
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetspraktik

Torsdag. Studiebesök

Vi går tillsammans från skolan kl.13. Vi besöker olika platser och verksamheter.

Fredag. Etableringsinsatser

 • Nystartsjobb och instegsjobb
 • Yrkesutbildningar
 • Folkhögskola
 • CV-skrivande

Vecka 2

Måndag. Utbildning (Dag 1)

 • Utbildning i Sverige
 • CSN

Tisdag. Utbildning (Dag 2)

 • Utbildning i Sverige
 • CSN

Onsdag. Min kompetens (uppföljning)

 • Realistiska mål

Torsdag. Studiebesök

Vi går tillsammans från skolan kl.13. Vi besöker olika platser och verksamheter.

Fredag. Repetition