1. Inledande språkbedömning

Första veckan är det alltid minst två personer som arbetar tillsammans med nya startande. Lite av det som ska hinnas med är:

Deltagaren ska få en pärm (innehållet ligger i plastbackarna bakom receptionen).

 • Introduktion som bland annat innehåller:
  • syftet och målet med kursen
  • allt det praktiska, rundvandring i huset (sopsortering, säkerhetsrutiner, tex. brandutryckning)
  • sjukanmälan – ett praktiskt exempel på en sådan ”Hej, jag är sjuk”
  • kursmaterial, vad som finns och var detta går att tillgå (kostar 200 kronor).
  • IT – nogrann genomgång av IT miljön. Tipsa om webbsidor, öva på CTRL ALT DELETE.
 • Deltagarna ska få gott om tid att lära känna varandra och oss
  • lite extra mycket raster första veckan
  • Individuella samtal med oss första veckan
   • Svenskatest
   • Ev. diskussion kring studier/jobb efter kurstiden med praktikhandledare
 • Deltagaren ska göra färdigt sin handlingsplan som minst ska innehålla:
  • En planering för kurstiden
  • I övrigt används mallen för handlingsplan
 • Vi behöver veta på vilket sätt deltagaren får ersättning. Visa blanketterna. För att vi ska kunna hjälpa till på ett bra sätt vid månadsskiftet.

Pages: 1 2