1. Inledande språkbedömning

Mål

 • Kunskaper i svenska språket ska förbättras
 • En klar bild av det svenska samhället
 • En klar bild av den svenska arbetsmarknaden
 • Att rustas för att närma sig arbete eller studier

Innehåll

 1. Inledande språkbedömning med planering
 2. Språk, förberedande undervisning i svenska språket
 3. Sociala aktiviteter inför arbete
 4. Studie- och yrkesvägledning
 5. Grundläggande kunskaper om svensk arbetsmarknad
 6. Praktik med språkträning
 7. Grundläggande datakunskap
 8. Grundläggande matematik och hushållsekonomi
 9. Språkbedömning/test i svenska språket

Längd

Omfattningen är individuellt anpassad.

 

Pages: 1 2