Currently browsing author

Daniel, Page 2

Starta eget

http://www.bolagsverket.se/mg/blivande/startaforetag-1.4232 PDF www.almi.se www.verksamt.se

Kurs i Dari

http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/da/dari.htm

Lättläst

Några direkta länkar till de lättlästa avdelningarna, listan är inte färdig. Hjälp mig gärna. Allemansrätten, Skoggstyrelsen  Almi, starta företag  Arbetsmiljöverket – lättläst …

Digitala spåret

Mycket bra länkar för svenskundervisning. www.digitalasparet.se