Word programfönster

Word är programmet du använder när du ska skriva olika saker som t ex ett brev, dagbok, en bok. Du kan alltså göra både små och stora uppgifter.
När du startar Word öppnas ett tomt dokument som du direkt kan börja skriva i:

Word programfönster

Ovanför det tomma ”pappret” finns ett område som kallas för flikområdet. I de olika flikarna finns en mängd funktioner. T ex kan man ändra:

  • teckensnitt
  • teckenstorlek
  • vänster- eller högerjusterad text
  • och mycket annat

1. Övre marginalen
2. Zoom-reglage
3. Horisontell linjal
4. Linjal Av/På
5. Teckensnitt
6. Teckenstorlek