Word: grundläggande tangenter

De vanliga tangenterna när man skriver är bokstäver, siffror och skiljetecken, t ex punkt (.), komma (,), frågetecken (?), utropstecken (!). Men det är viktigt att även känna till följande:

 • Shift – stor bokstav
 • Mellanslag – avstånd mellan ord
 • Backsteg – suddar åt vänster
 • Delete – suddar åt höger
 • Enter – nytt stycke
 • Piltangenterna – navigera (flytta markören) upp, ner, vänster, höger
 • Caps Lock – om aktiv
  • stora bokstäver utan shift
  • små bokstäver med shift