WiFi

WiFi är en teknik att trådlöst överföra datatrafik mellan t ex en dator eller mobiltelefon och en central åtkomstpunkt (t ex en router).