Träna tangenterna

Öppna Word

Skriv det som står på raderna nedan.
När du skrivit klart en rad:

      • tryck Enter för att få ett stort avstånd
      • tryck Shift + Enter för att få ett litet avstånd

 

Denna text står (inom parentes).

Tio procent eller 18 % eller 27,5 % eller 100 % vinst.

”Citationstecken används vid citeringar”


Med Tabb-tangenten gör jag en uppställning som den nedan:

procent: %                         och: &                                   snedstreck: /
(parenteser)                     lika med: =                         frågetecken: ?
utropstecken: !               staket: #                             asterisk: *
understreck: _                 snabel-a: @
pund: £                               dollar: $                                euro: €
[hakparenteser]            {klammerparenteser}


Daniel Cronholm, 073 600 8000, daniel.cronholm@sensus.se

Genève ligger i Schweiz.
He oído hablar.
Tilde: ~

Skriv under här: ______________________

6*5,2 = 31, 2

100 kr = 10 € = 7 £ = 13 $