Träfflista

När du gör en sökning med Google blir resultatet ett antal träffar. Dessa träffar listas i en viss ordning. Listan kallas för träfflista.

Exempel
Skriv in ordet katt i Googles sökfält och tryck Enter. Som resultat får du en träfflista på omkring 7 000 000 träffar.

Varje  träff består av:

  • en rubrik (blå), pekar man på rubriken ändras muspekaren till en hand som pekar
  • adressen (grön) man kommer till om man klickar på rubriken
  • en del av den text som finns på den webbsidan