Spara som

För att gå tillbaka till och ändra ett dokument, eller skriva ut det, måste dokumentet sparas. När man sparar hamnar dokumentet normalt på datorns hårddisk.

Så här gör man när man sparar  i Word 2007:

  • Klicka på Officeknappen
  • Välj alternativet Spara som
  • En dialogruta öppnas. Dialogrutan heter Spara som (titta i Namnlisten!). I dialogrutan: 
    • skriver man in dokumentets namn
    • och väljer i vilken mapp det ska sparas