Sökfält och Adressfält

Det är vanligt att man använder Google för hitta fakta på nätet.  Google är en sökmotor. (Det finns andra sökmotorer.) För att söka med Google, gör så här:

  1. Starta en webbläsare, t ex Internet Explorer
  2. Vänsterklicka uppe i Adressfältet, texten där blir blåmarkerad
  3. Skriv in google.com (du behöver inte radera det som är markerat med blått, det försvinner när du börjar skriva)
  4. Tryck Enter
  5. Nu kan du skriva ett sökord i Sökfältet och trycka Enter

Observera att Adressfältet också fungerar som Sökfält. Vad betyder det? Jo, om du i Adressfältet skriver in :

  • en webbadress, då kommer du direkt till den adressen
  • ett eller flera ord som inte är en webbadress, då görs en sökning