Formatering

Formatering innebär att man ändrar textens utseende. Det som ska ändras måste vara markerat. Vanlig formatering är:

  • Teckensnitt
  • Teckenstorlek
  • Fet
  • Kursiv
  • Understruken
  • Färg på tecken
  • Överstrykningsfärg