Addera och subtrahera

Addition

När man adderar – lägger ihop – två tal kallas de talen termer. Resultatet kallas för summa:
2 + 2 = 4
term + term = summa

Subtraktion

När man subtraherar – minskar – två tal med varandra kallas de talen termer. Resultatet kallas för differens (skillnad):
5 – 2 = 3
term – term = differens