7. Grundläggande datakunskap

För sökande som har behov av grundläggande datakunskaper. Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna använda internet, skapa enklare dokument i Word samt skicka och ta emot e-post. Deltagaren ska även få kunskaper i hur man söker arbete via internet. Efter utbildningsinsatsen ska deltagaren erhålla ett kompetensbevis på sina datakunskaper.

Pages: 1 2 3