blandade länkar

Ordböcker

Tyda                                                                         http://tyda.se/
Norstedts ordbok                                                   http://ord.se
Folkets lexikon                                                        http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/

Bab.la lexikon                                                        http://sv.bab.la/lexikon

Gratis ordbok                                                         http://gratis-ordbok.se/

Svenska akademiens ordbok                               http://g3.spraakdata.gu.se/saob

Synonymer                                                              http://www.synonymer.se/

Bildordlista                                                             http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman

Animationsordlista                                                http://lexin.nada.kth.se/lang/lexinanim

 

Användbara länkar

Nyheter på lättläst Svenska                                  http://www.8sidor.se/

Centrum för lättläst                                               http://www.lattlast.se/

Klartext                                                                   http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=493

Sfi-länkar                                                                http://www.kreativpedagogik.se
Modersmål                                                              http://modersmal.skolverket.se/

SOS-alarm utbildningsmaterial                           http://www.sosalarm.se/112/Information-och-utbildning/Utbildningsmaterial-for-invandrare/

Svenska övningar                                                  http://www.evasjogren.info/

Vanliga ord                                                              http://www.vanligaord.se/

Grunden i svenska                                                 http://www.grundenisvenska.se/

Ordklasser                                                               http://www.ordklasser.se/
Skiljetecken                                                            http://www.skiljetecken.se/
Grammatiktest                                                        http://www.grammatiktest.se/
Din svenska                                                            http://dinsvenska.se/
Matematik                                                               http://www.webbmatte.se/
Svenska 123                                                           http://svenska123.se/
Greppa grammatiken                                             http://www.greppagrammatiken.bonnierutbildning.se/
Google Translate – översättning                                                    http://translate.google.se/
Orangoo Spell Checker                                         http://orangoo.com/spellcheck
SpellCheck Svenska                                              http://sv.spellcheck.cc/
KTH Stava                                                               http://www.csc.kth.se/~viggo/stava/*
Petnoga Svenska Stavningskontroll                    http://www.petnoga.se/
Hälsovård                                                                http://www.1177.se/Stockholm/
Vardagsekonomi, lektioner och broschyrer      http://www.konsumentverket.se/Skola
Matematik                                                               http://www.matteboken.se/
Vardagskonsumtion, privatekonomi mm           www.dolceta.eu/sverige/
Samhällskunskap, utbildningsmaterial mm       http://www.so-rummet.se/
Samhällsinformation för invandrare                  http://www.immi.se/sverige/
Diverse ämnen                                                                                  http://www.resurs.folkbildning.net/resurser/
Kompensatoriska hjälpmedel   www.ungkompensation.se/ungkomplankar/pedagogiska-program-paa-Internet.aspx
Bra länkar för vår utbildning                               www.Lankskafferiet.org
Consumer Classroom                                            http://www.consumerclassroom.eu/sv/node
Webbmatte                                                              http://webbmatte.se/
Lätt att lära                                                              http://lattattlara.se/page47.html
Gratis programvara för utbildning                      http://www.educational-freeware.com/language/swedish.aspx