Lättläst

Några direkta länkar till de lättlästa avdelningarna, listan är inte färdig. Hjälp mig gärna.

Almi, starta företag 

Arbetsmiljöverket – lättläst  – http://www.av.se

Barn- och elevombudet – lättläst  – http://www.skolinspektionen.se

Barnombudsmannen – lättläst  – http://www.barnomdudsmannen.se

Bolagsverket – lättläst  – http://www.bolagsverket.se

Boverket – lättläst  – http://www.boverket.se

Brottsförebyggande rådet – lättläst  – http://www.bra.se

Brottsoffermyndigheten – lättläst  – http://www.brottsoffermyndigheteten.se

Brottsoffersjouren – lättläst  – http://www.boj.se

CSN – lättläst  – http://www.csn.se

Datainspektionen – lättläst  – http://www.datainspektionen.se

Diskrimineringsombudsmannen – lättläst  – http://www.do.se

Dokumentärer, nyheter  – http://www.svtplay.se

Dokumentärer, nyheter  – http://www.www.ur.se

Dyslexisidan – lättläst  – http://www.dyslexisidan.se

Ekobrottsmyndigheten – lättläst  – http://www.ekobrottsmyndigheten.se

Elsäkerhetsverket – lättläst  – http://www.elsakerhetsverket.se

Energimyndigheten – lättläst  – http://www.energimyndigheten.se

Ersättningsnämnden – lättläst  – http://www.ersattningsnamnden.se

Europaparlamentet – lättläst  – http://www.europaparlamentet.se

Försäkringskassan – lättläst  – http://www.fk.se

Genomgång av kommuners hemsidor  – http://www.kommun.se

Handisam – lättläst  – http://www.handisam.se

Hyresgästföreningen – lättläst  – http://www.hyresgastforeningen.se

Jordbruksverket – lättläst  – http://www.jordbruksverket.se

KRAV-märkt – lättläst  – http://www.krav.se

Kriminalvården – lättläst  – http://www.kriminalvarden.se

Kriminalvården – lättläst  – http://www.kriminalvarden.se

Krisinformation – lättläst  – http://www.krisinformation.se

Körkort – lättläst  – http://www.korkortonline.se

Körkortsportalen – lättläst  – http://www.korkortsportalen.se

Livsmedelssäkerhetsverket – lättläst  – http://www.slv.se

Livsmedelsverket – lättläst  – http://www.slv.se

Länsstyrelsen – lättläst  – http://www.lansstyrelsen.se

Migrationsverket – lättläst  – http://www.migrationsverket.se

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor – lättläst  – http://www.mia.eu

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  – http://www.msb.se

Offentlighetsprincipen – lättläst  – http://www.www.oskarshamn.se

Patientinformation – lättläst  – http://www.lio.se

Pension – lättläst  – http://www.minpension.se

Pensionsmyndigheten – lättläst  – http://www.pensionsmyndigheten.se

Polisen – lättläst  – http://www.polisen.se

Post- och telestyrelsen – lättläst  – http://www.pts.se

Radiotjänst – lättläst  – http://www.radiotjänst.se

Regeringen – lättläst  – http://www.regeringen.se

Samhällsinformation till nyanlända  – http://www.informationsverige.se

Skatteverket – lättläst  – http://www.skatteverket.se

Socialstyrelsen – lättläst  – http://www.socialstyrelsen.se/lattlast

Statens institutionsstyrelse – lättläst  – http://www.www.stat-inst.se

Statistiska centralbyrån – lättläst  – http://www.scb.se

Stockholm  – http://www.nyistockholm.se

Sverige, nybörjare, samhälle  – http://www.lektion.se

Sveriges domstolar – lättläst  – http://www.domstol.se

Texttelefoni – lättläst  – http://www.texttelefoni.se

Transportstyrelsen – lättläst  – http://www.transportstyrelsen.se

Tullverket – lättläst  – http://www.tullverket.se

Ung Konsument – lättläst  – http://www.ungkonsument.se

Ungdomsstyrelsen – lättläst  – http://www.undomsstyrelsen.se

Valmyndigheten – lättläst  – http://www.val.se

Vattenmyndigheterna – lättläst  – http://www.vattenmyndigheten.se

Vård – min guide till säker vård – lättläst  – http://www.socialstyrelsen.se

Vård – om du blir sjuk: så fungerar vården – lättläst svenska – http://www.www.lj.se

Åklagarmyndigheten – lättläst  – http://www.aklagare.se

8 Sidor – Aktuella nyheter  – http://www.8sidor.se