Svenska för nybörjare

 

Tema

Mål

Aktiviteter

Material

Arbete och studier

 • Kunna berätta enkelt och kortfattat om några olika yrken och dess arbetsuppgifter
 • Kunna förstå och använda schema/kalender
 • Kunna förstå och följa enkla instruktioner

Klassrumsövningar

Studiebesök

 • Bilder på olika yrken

Affär & ekonomi

 • Kunna göra en enkel budget
 • Kunna beställa och ta emot beställning i en affär eller på ett café
Rollspel: affär/café (Mörling s 155)
 • fejk-matvaror och
 • -pengar
 • Vattenkokare, tepåsar, pulverkaffe, koppar

Data och IT

 • Kunna de vanligaste
 • “musteknikerna” – dra, släppa, dubbelklicka, markera
 • kunna logga in på skolans datorer
 • kunna använda Word
 • kunna öppna internet och gå till en webbsida, t ex elevspel.se
 • Datasal

Vardagsliv

 • Kunna berätta kort om sin familj
 • Kunna berätta om en vanlig dag
 • Kunna prata om sina kort- och långsiktiga personliga mål
 • Kunna bestämma tid och plats för ett möte
 • Kunna fylla i en blankett med sina personuppgifter
 • Träna frekvensord  (ofta, ibland, aldrig etc)
 • Rollspel: glömt nycklarna – ring efter hjälp
 • Promenad m instruktion:T ex möt mig vid T-banan kl…

Hälsa, sjuk- och friskvård

 • Kunna göra en sjukanmälan
 • (muntlig eller skriftlig).
 • Känna till behovet av friskvård (promenader etc.)
 • förstå arbetsförmedlingens månadsredovisning
Träna fraser som används vid sjukanmälan och ringa och “sjukanmäla sig” (Alver & Lahaug s 65-69)
 • Mobiltelefon
 • månadsredovisning från AF

Bostad & Närområde

 • Kunna beskriva sin bostad och sitt närområde
 • Kunna be om och förstå en enkel vägbeskrivning
 • Läsa och förstå vanligt förekommande skyltar och i samhället.
 • Promenad med ”skyltjakt” (Var finns en …-skylt?)
 • Fråga folk på stan om vägen
 • Mobiltelefon / fickminne med inspelningfunktion