Svenska

Utbildningens mål och karaktär

Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla

 • sin förmåga att läsa och skriva svenska
 • sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
 • ett gott uttal
 • sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel
 • sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer
 • insikter i hur man lär sig språk
 • inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling

Beskrivning av nivåerna

Nivå 1
Handlar om konkreta, vardagsnära situationer och situationer som rör
den egna personen. I sådana situationer kan eleven

 • förstå tydligt, enkelt tal (hörförståelse)
 • hämta och förstå enkel skriftlig information (läsförståelse)
 • etablera social kontakt och kommunicera med stöd (muntlig interaktion)
 • kommunicera med stöd och med ett enkelt språk (muntlig produktion)
 • hantera skrift (skriftlig färdighet)

Nivå 2
handlar om vanliga situationer i vardagslivet där eleven kan

 • förstå tydligt, enkelt tal (hörförståelse)
 • läsa, förstå och använda enkla texter (läsförståelse)
 • kommunicera med stöd (muntlig interaktion)
 • kommunicera med stöd, med ett enkelt språk och med hjälp av gester
 • (muntlig produktion)
 • skriva några enkla texter för att kommunicera (skriftlig färdighet)

Nivå 3
handlar om vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetslivet.
I sådana situationer kan eleven

 • förstå tydligt, enkelt tal (hörförståelse)
 • läsa, förstå och använda enkla, vanligt förekommande texter (läsförståelse)
 • med viss anpassning till syfte och samtalspartner kommunicera med ett enkelt språk (muntlig interaktion)
 • med viss anpassning till syfte och mottagare kommunicera med ett enkelt språk (muntlig produktion)
 • skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare för att kommunicera (skriftlig färdighet)
 • förstå tydligt tal (hörförståelse)
 • läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet (läsförståelse)
 • kommunicera med viss anpassning till syfte och samtalspartner (muntlig interaktion)
 • kommunicera med viss anpassning till syfte och mottagare (muntlig produktion)
 • skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare för att kommunicera (skriftlig färdighet)

Pedagogik

Mindre grupper. Mycket promenader och rörelse.

Material

Det material vi använder är av varierad mängd. Men språkvägen från Samona B eller C är huvudböcker.

Pages: 1 2